Αρχική » Posts » Featured » 11ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος (Κυριακή 17 Απρίλη 2016)

11ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος (Κυριακή 17 Απρίλη 2016)

11ο Σ χ ο λ ι κ ό Π ρ ω τ ά θ λ η μ α Σ κ ά κ ι
Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α ς – Χ α λ κ η δ ό ν ο ς
Κυριακή 17 Απριλίου 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Ο Σκακιστικός Όμιλος Νέας Φιλαδέλφειας με την συνεργασία του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και της 2ης Σχολικής Επιτροπής Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος διοργανώνει 11o Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βαζελάκης Οδυσσέας, Πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Νέας Φιλαδέλφειας,
Μπαλάσκας Νικόλαος, Γενικός Αρχηγός του Σκακιστικού Ομίλου Νέας Φιλαδέλφειας
Kλειδαράς Νικόλαος. Γενικός Γραμματέας του Σκακιστικού Ομίλου Νέας Φιλαδέλφειας
Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος Αθλητισμού Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
Ανεμογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος 2ης Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας.- Νέας Χαλκηδόνος
Μπεγιέτης Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθύντρια Αγώνων ορίζεται η Σερετάκη Κωνσταντίνα
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και την 15η Απριλίου 2016 το μεσημέρι στους
  • Σερετάκη Ντίνα τηλ: 6972571596
  • Βαζελάκης Οδυσσέας τηλ.:6936877326
  • email : Σκακιστικού Ομίλου Νέας Φιλαδέλφειας sonfilad@yahoo.gr
  • email : Βαζελάκη Οδυσσέα (πρόεδρο Σ.Ο.Ν.Φ.) odvazelakis@gmail.com
δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, Σχολείο, Τάξη, και Αρ. Δελτίου Ε.Σ.Ο. εφόσον είναι εγγεγραμμένος/η σε σύλλογο και τηλέφωνο.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας
Οδός Ν. Τρυπιά 47 & Εφέσου, Νέα Φιλαδέλφεια
ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Η ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωσης συμμετοχής 09.00΄πμ μέχρι 09.30΄ πμ.
Όσοι προσέλθουν μετά τις 9.30΄ θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.
Ώρα Έναρξης: 10:00 π.μ αυστηρά.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή 17 Απριλίου 2016
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι μαθητές και μαθήτριες θα αγωνιστούν σε ένα όμιλο για κάθε τάξη, με Ελβετικό Σύστημα πέντε (5) γύρων.
Το σύστημα των αγώνων θα ορισθεί με βάση των αριθμό συμμετοχών ανά τάξη και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Μέχρι 6 Κυκλικό σύστημα (πουλ)
≥7 Ελβετικό 5 γύρων
(οι συμμετέχοντες Νηπιαγωγείων θα αγωνιστούν στον όμιλο της 1ης Δημοτικού).
Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες:
Μαθητές – Μαθήτριες Νηπιαγωγείων
Μαθητές – Μαθήτριες Α’ Τάξης Δημοτικού
Μαθητές – Μαθήτριες Β’ Τάξης Δημοτικού
Μαθητές – Μαθήτριες Γ’ Τάξης Δημοτικού
Μαθητές – Μαθήτριες Δ’ Τάξης Δημοτικού
Μαθητές – Μαθήτριες Ε’ Τάξης Δημοτικού
Μαθητές – Μαθήτριες ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού
Μαθητές – Μαθήτριες Α’ Τάξης Γυμνασίου
Μαθητές – Μαθήτριες Β’ Τάξης Γυμνασίου
Μαθητές – Μαθήτριες Γ’ Τάξης Γυμνασίου
Μαθητές – Μαθήτριες Λυκείου
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η αρχική κατάταξη θα γίνει:
1) στις κατηγορίες Νηπιαγωγείων, Α΄ , Β΄ , Γ΄ Δημοτικών κατά αλφαβητική σειρά .
2) στις κατηγορίες Δ΄, Ε΄ , ΣΤ΄ Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με τα εθνικά ΕΛΟ του Ιανουαρίου 2016 και εν συνεχεία με αλφαβητική σειρά για όσους και όσες δεν έχουν ΕΛΟ .
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15′ για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους, θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποιες παρτίδες δε θα έχουν τελειώσει μετά από 20′ από την έναρξη του συγκεκριμένου γύρου. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρησιμοποιείται σκακιστικό χρονόμετρο µε χρόνο σκέψης 5′ για κάθε παίκτη. Διευκρινίζεται ότι στους αγώνες ισχύουν οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (ΡΑΠΙΝΤ).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:
A. Για ελβετικό σύστημα θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:
1. To μεταξύ των ισόβαθμων αποτέλεσμα (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους)
2. Κριτήριο Μπούχολτς (βαθμοί αντιπάλων)
3. Κριτήριο αθροίσματος προοδευτικής ισοβαθμίας
Β Για Κυκλικό σύστημα (round robin) θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:
1. Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
2. Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
3. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Θα ισχύσουν οι Κανονισμοί της Ε.Σ.Ο.
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Επικεφαλής Διαιτητής ο διεθνής Διαιτητής Οδυσσέας Βαζελάκης, οι υπόλοιποι διαιτητές της διοργάνωσης θα οριστούν από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΣΣΝΑ. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Θα απονεμηθούν μετάλλια στον 1ο 2ο και 3ο, στο 1ο κορίτσι κάθε τάξης καθώς και στους ισοβαθμούντες στην 3η θέση. Σε περίπτωση που κορίτσι καταταγεί στις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, λαμβάνει όλα τα έπαθλα που του αντιστοιχούν.
Η απονομή των επάθλων θα γίνει κατά την τελετή λήξης που θα γίνει αμέσως μετά την λήξη των αγώνων.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Επισημαίνονται τα εξής:
Με την άφιξη των μαθητών και συνοδών στο χώρο των αγώνων θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή των συμπληρώνοντας ένα έντυπο το οποίο θα το παραδίδουν στην γραμματεία.
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους Κανονισμούς της FIDE και της Ε.Σ.Ο καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Διεύθυνση των Αγώνων και ο επικεφαλής Διαιτητής.
Δεν θα υπάρχουν προκρίσεις σε επόμενη φάση.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παράλληλα θα υπάρχει μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων που θα απευθύνονται στους γονείς, τους συνοδούς, τους επισκέπτες, και τα μικρότερα αδέρφια:
υπαίθριο παιχνίδι με σκακιέρα δαπέδου
προβολή ταινιών με θέμα το σκάκι
ομιλία-συζήτηση στους γονείς από την φιλόλογο (με Master στη ειδική αγωγή) κ. Χαρανά Αλεξάνδρα, με θέμα: «Ο παρεμβατικός ρόλος της οικογένειας, ενισχυτές και ο ανασταλτικός ρόλος της τιμωρίας»
 πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης (ζωγραφική) για τα μικρότερα αδελφάκια που δεν παίζουν
 11o Σχολικο Πρωτάθλημα Σκάκι  Αφίσα
 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Πλατεία Κολοκοτρώνη 12-15 (Συγκρότημα ΟΕΚ Τρωάδος & Μανδηλαρά),
Νέα Φιλαδέλφεια 143 42 – τηλ 2117056447www.sonf.gr


Δελτία Τύπου και Ενημερώσεις από το Σκακιστικό Όμιλο Νέας Φιλαδέλφειας